Başkan Güneş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Deva Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla Yaptığı Basın Açıklaması

PAYLAŞ
Malatya Haber, Pusula Malatya - Pusulamalatya

                   Öğretmenler, bireylerin, toplumların ve ülkelerin geleceğini bugünden şekillendirmede olduğu gibi ülkemizin içinde bulunduğu birçok yapısal sorunun köklü bir biçimde çözümünde de kilit önem taşımaktadır. Eğitimin ilerlemesindeki temel rolleri, insan kişiliğinin ve çağdaş toplumun gelişmesindeki katkıları öğretmenlik mesleğinin önemini arttırmaktadır. Eğitim ve öğretimde ulaşılması gereken hedefler göz önüne alındığında öğretmenlerin adil bir statüden yararlanmaları ve öğretmenlik mesleğinin toplumda hak ettiği saygınlığı görmesi gerekmektedir. 
Eğitiminin amacı, süreci, içeriğiyle öğretmen ve öğrenci için fırsat eşitliğini sağlamak olmalıdır. Geçtiğimiz günlerde yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve cazibesini maddi ve manevi olarak artırmayacaktır.  “Öğretmenlerin katlandığı zorluk hangi soruyla ölçebilir? Öğretmenlerin sabrı hangi soruyla ölçülebilir? Öğretmenin sevgisi hangi soruyla ölçülebilir? Çok basit şikâyetlerle ceza alan, görevine son verilen, görev yeri değiştirilen öğretmen veya yöneticilerin katlandığı zorluğu hangi soru ile ölçebilirsiniz? Karda, çamurda, dağ başındaki uzak köy okullarında görev yapan öğretmenlerin bu fedakârlığı hangi soruyla ölçülebilir? Annesi veya babası vefat etmiş, öksüz kalmış bir öğrencisinin şefkatle başını okşayan öğretmenin bu davranışı hangi soruyla ölçülebilir? Okuluna, sınıfına kütüphane oluşturmak için kitap temin etmeye uğraşan öğretmenin bu gayreti hangi soruyla ölçülebilir? Okulunun temizliğini sağlamak, araç gerecini tamamlamak için sağa sola koşup bağış toplamaya çalışan okul yöneticilerinin gayreti hangi soruyla ölçülebilir?”  Eğitimin amacı, sorularla öğretmenleri nitelendirmek ve ayrıştırmak değildir. 
DEVA Partisi olarak eğitimin değerlendirilmesinde ve öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesinde kullanılacak objektif ölçütler belirleyeceğiz. Eğitimin değerlendirilmesini tek bir sınavla değil, süreç odaklı yapacağız. Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirerek sosyal ve ekonomik statülerini iyileştireceğiz. Öğretmenlerin kariyer gelişimi sürecinde, süreç ve sonuç ile eğitimin değerlendirmesiyle elde edilen şeffaf veriye dayalı adil ve nesnel bilgileri kullanacağız. 
                              Eğitimde reformu öğretmenlerimizle başlatacak ve öğretmenlerimizi değişim ile dönüşümün ana merkezi yapacağız. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve cazibesini arttıracağız. 

Öğretmenlerimize öğretim sürecinde kullanacakları içerik, yöntem, materyalleri seçme gibi konularda daha fazla inisiyatif vereceğiz. Öğretmenlerimizin öğrencinin gelişim düzeyini de dikkate alarak, öğrenme sürecinde onu destekleyen, bağımsız hareket ederek risk alabilme becerilerini geliştiren bir rol üstlenmelerini sağlayacağız. Öğretmenlerimizi, eğitimle ilgili politika oluşturma ve kanun yapma süreçlerine etkin bir biçimde dâhil edeceğiz. Sadece kamu kurumlarında değil özel okullarda da çalışan öğretmenlerimizin kariyer basamakları ve uzmanlık uygulamalarının adil bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Öğretmene yapılan fiziksel ve sözlü şiddet gibi alanlardaki yasal boşlukları gidereceğiz.
Atama bekleyen aday sayısı her geçen yıl artarak devam ederken öğretmen atamalarının yetersizliği eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin ihlali anlamına gelmektedir. Diğer yandan öğretmen açığından dolayı eğitim ve öğretimde yaşanan aksaklıklar çocuklarımızın geleceğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Toplumdaki her sahanın, her kurumun temelini teşkil eden insan unsurunun yetişmesinde önemli rolü olan öğretmenlerin içinde bulundukları ekonomik durumun iyileştirilmesi gerekmektedir. Kendileri ve aileleri için makul bir yaşam düzeyi ve mesleki açıdan niteliklerini iyileştirebilecekleri olanaklar sunulmalıdır. DEVA Partisi olarak öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz.

Pusulamalatya

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN