Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı III. Birleşimi Yapıldı

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı III. Birleşimi Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının III. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı’nda 15 Mart 2024 Cuma günü saat 15.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu hakkındaki raporlar okunduktan sonra oylanarak, kabul edildi. Diğer gündem maddelerinin ise bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi bir kısmı ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi. 
Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı IV. birleşiminin ise 18 Mart 2024 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.
 

Bakmadan Geçme