Çiçek,' Zirai Mücadeleyi Aksatmamak Gerekiyor'

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, 'üreticilerimizin olası yaşanacak zirai dona karşı alacağı basit önlemlerle hasarın en aza indirilmesi veya hasarsız atlatılmasına neden olacaktır'dedi

İlimiz tarımının ve ekonomisinin lokomotifi olan kayısı ve yetiştiriciliğinin önemi her kesimce malumdur. Bilindiği üzere tarımsal üretim diğer üretim materyallerinden farklı olarak toprak, su, iklim gibi insan eliyle şekillendirilemeyecek yönlendirilemeyecek, müdahale edilmesinde yüklü maliyetler gerektirin üretim dalıdır. Bu gün ilimizde yaklaşık 50 bin ailenin direk veya dolaylı olarak kayısı ve yetiştiriciliği ile uğraşıyor olması, ilimiz ekonomisinin ve çarpan etkisinin de oldukça önemli bir yer tutması bu konuyu sürekli gündemde tutmamıza sebep olmaktadır. 
Bu nedenle kayısı üretimini ve yetiştiriciliğini doğrudan etkileyen içinde bulunduğumuz dönemler oldukça hassas ve kritik dönemlerdir.
Geçtiğimiz günlerde Meteorolojinin Zirai Don uyarısı ile tedirgin olduğumuz süreci ciddi bir olumsuzluk yaşanmadan atlattığımız düşünüyoruz. Ancak unutmamak gerekir ki kayısı yetiştiriciliği için iklime bağlı riskler devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde hatta ay sonuna kadar zirai don riski devam etmektedir. Bu nedenle üreticilerimizin olası yaşanacak zirai dona karşı alacağı basit önlemlerle hasarın en aza indirilmesi veya hasarsız atlatılmasına neden olacaktır. 
Bu kapsamda sürekli basit uygulanabilir maliyeti yüksek olmayan tedbirler vardır. Bunların başında saman lastik yakma, basınçlı sulama sistemlerinin açılması bu uygulamaların başında gelmektedir. Genellikle zira don olayları günün en düşük sıcaklık derecesinin yaşandığı sabaha karşı 3-7 saatleri arasındadır. Bu nedenle sözünü ettiğimiz uygulamaları bu saatlerde yapmamız sonuç almamız açısında önem arz etmektedir.
Bir başka güncel ve göz ardı edilmeyecek konu ise zirai mücadeledir. İçinde bulunduğumuz dönem bir çok bölgede fenolojik olarak kürkten çıkma, çiçek yada tomurcuk evresindedir. Bu dönemler ihmal edilmemesi gereken hastalık ve zararlılarla mücadele dönemleridir. Özellikle geçen yılaşırı ve sürekli yağışlar, deprem nedeniyle yeterli ve zamanında yapılamayan mücadele nedeniyle başta monilya hastalığı olmak üzere bir çok hastalık ve zararlının bölgemizde popülasyonu arttı. Bu ise üründe miktar ve kalite kaybına neden olurken aynı zamanda ağaçların hastalıklarla bulaşık hale gelmesine neden oldu. Bu nedenle yağmurlu günlerin yaşandığı bu dönemde bu hastalıklarla mücadele amacıyla duruma göre 2-3 uygulama yapılması gerekmektedir. Aksi halde önlenemez zararlara sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. 
 Özellikle monilya hastalığı mücadelesinde henüz çiçek ve tomurcuk veresinde bulunan bölgelerde ikinci hatta üçüncü uygulama yapılmalıdır. Takip eden süreçte yağışların devam etmesi durumunda yaprak delen (çil) hastalığının yaygınlaşmasına ortam hazırlayacağından aynı şekilde bu hastalıkla da zirai mücadeleyi aksatmamak gerekmektedir.
 

Bakmadan Geçme