'El Birliği Güç Birliği' Çalıştayı Malatya'da gerçekleştirildi.

'El Birliği Güç Birliği' Çalıştayı Malatya'da gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının eş faydalanıcısı olduğu AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde düzenlenen “El Birliği Güç Birliği” Çalıştayı Malatya’da gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde belirlenen 30 pilot ilden biri olan Malatya’da düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, ”Bakanlığımız, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu Kooperatifler yolu ile kadının güçlendirilmesi projesi kapsamındaki programlar 15 Eylül 2021 itibariyle başlamıştır. Altıncısını ilimizde düzenleyen Genel müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına da saygılarımı sunuyorum. Malumunu0z İlimizde 21 tane kadın kooperatifi aktif olarak devam etmektedir. Bugün burada sadece Kadın Kooperatiflerini 5 masada Çalıştay düzeni aldırarak mmini bir toplantı yapıp, özellikle Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimizin, Tarım İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğümüzün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün onlara sürekli destek olacağını burada yüksek sesle vurgulamak ve kadınlarımızı her alanda da olduğu gibi Malatya’da Kadın Kooperifçiliği ile güçlendirme alanında bir adım daha ileriye götürmek ve onlara destek olduğumuzu buradan haykırmak için burada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ben bu programa katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü  Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise, kadın girişimciliği ve istihdamını yenilikçi program ve projelerle desteklediklerini belirterek,”Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların güçlenmesi, ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde oldukça belirleyici bir role sahip. Kadınların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden faydalanmayan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma yarışında geride kalacağı ise çok açık. Dolayısıyla, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız için kadınların hayatın her alanında katma değer yaratmasını sağlayacak ortamları oluşturmamız gerekiyor. Kadınların çalışma hayatına doğrudan katılmaları, ülkelerin ekonomik büyümelerini hızlandırdığı gibi toplumdaki konumlarını da iyileştiriyor. Öte yanda, Kadınlar, çalışma hayatının rekabetçi ortamı ile aile yaşamındaki sorumluluklarını yerine getirme çerçevesinde denge kurmak için daha fazla çaba harcamak zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Aile ve iş yaşamı arasında kurulması gereken dengenin tek başına kadınların sorumluluğuna bırakılmasını adil ve tutarlı bir yaklaşım olarak görmediğimiz için kadın girişimciliği ve istihdamını yenilikçi program ve projelerle destekliyoruz. Bu kapsamda, Kadınların yerel imkanlarla üretimlerini artıran ve pazarlama süreçlerini kolaylaştıran kooperatifçilik faaliyetlerini teşvik ediyoruz. Zira, tüm dünyada dayanışma esasıyla yapılandırılan kooperatifler işsizliğin önlenmesi, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma politikalarında önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. Kooperatifler kadınların güçlenmesine katkı sunan önemli bir işletme modeli olarak öne çıkıyor. Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini birleştiriyor, kendi iş fırsatlarını yaratabiliyor, ürün yelpazelerini genişletebiliyor ve piyasalardan daha fazla pay alabiliyor. Böylelikle kapasiteleri ve becerilerini geliştirerek farklı eğitim imkanlarıyla özgüvenlerini pekiştiriyorlar. Gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükselterek Ailelerinin de refahını artırabiliyorlar. Öte yanda, Dünya genelinde 145 ülkede 1 milyarın üzerinde ortak ve müşteriye sahip 2,6 milyon kooperatif bulunuyor. Kooperatiflerin sahip oldukları toplam varlıkların değeri 19,6 trilyon dolar. 156 ülkeyi kapsayan bir çalışmaya göre dünya ölçeğinde, tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak kooperatiflerde istihdam edilenlerin sayısı en az 280 milyon kişi. Türkiye’de de benzer biçimde yaklaşık 60 bin kooperatif ve 7 milyona yakın ortak bulunmakta.” Diye konuştu.

“MALATYA İÇİN YOL HARİTASI PLANLADIK”

Malatya’da Kadın Kooperatiflerinin yapısal sorunlarının yanında ilgili kurumlar ile daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini aktaran Gülser, Malatya için yol haritası planladıklarını söyledi. Gülser, ”Proje illerimizde gerçekleştireceğimiz yerel paydaş toplantılarıyla ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu arttırarak her ilin kendi önceliği ve ihtiyaçlarını tespit etmeyi planlıyoruz. Projemiz kapsamında, 17 Mayıs’ta Ankara, 26 Mayıs’ta Adana, 27 Haziran’da Bursa, 23 Ağustos’ta Isparta ve 28 Eylül’de Çorum illerimizde gerçekleştirdiğimiz yerel paydaş toplantılarımızda kadın kooperatiflerinin yükselen bir değer olduğunu bir kez daha gözlemledik. Ayrıca, Kadın kooperatiflerinin yapısal sorunlarının yanında ilgili kurumlar arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu da tespit ettik. Bugün Malatya ilimizdeki kadın kooperatiflerimizin risklerini, başarılarını ve fırsatlarını tüm taraflarla değerlendireceğiz. Özellikle sizlerin aktif katılımıyla gerçekleştireceğimiz değerlendirmeler neticesinde Malatya İli Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Yol Haritası ve Faaliyet Planını hazırlayarak hem kadınların güçlenmesine hem de ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağız. Böylelikle 30 Proje ilimizde oluşturacağımız yol haritalarını baz alarak Türkiye’mize özgü kadın kooperatifleri ekosistemini oluşturmayı hedefliyoruz.” İfadelerine yer verdi.

VALİ YARIMCISI ÖZ,”PROJEYİ DEĞERLİ VE ANLAMLI BULUYORUM”

Son olarak kürsüye çıkan Vali Yardımcısı Mehmet Öz ise, “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile ilgili toplanmış bulunuyoruz. Bu projede Cumhurbaşkanımız, Hükumetimiz ve değerli Hanımefendi Emine Erdoğan2ın destek ve himayelerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızın koordinasyonunda bu proje yürütülmektedir. Çeşitli illerde birçok Kooperatif kurulmaktadır. Kooperatiflerimizin amacı kadının statüsünün geliştirilmesi, üretimin artırılması, istihdama dahil edilmesi ve adının sosyalleşmesi amaçlanmaktadır. Bu projeyi değerli ve anlamlı bulmaktayım. Bu projede yer alan değerli kadınlarımıza ve destek veren tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.” Sözlerini kullandı.

Pusulamalatya

Bakmadan Geçme