Yeni Camii/Teze Camii (Hacı Yusuf Taş Camii)

Halk arasında Yeni anlamında Teze Cami denilmektedir. 03 Mart 1894 yılında Malatya'da meydana depremde büyük hasar gören Hacı Yusuf Taş Cami'nin yeniden yapılabilmesi için Sultan II. Abdülhamit tarafından on bin altın gönderilmiştir.

Yeni Camii/Teze Camii (Hacı Yusuf Taş Camii)
Pusula MalatyaEditör

Battalgazi İlçesi, Valilik binası karşısında Malatyalıların deyişine göre çarşı içindedir. Halk arasında Yeni anlamında Teze Cami denilmektedir. 03 Mart 1894 yılında Malatya’da meydana depremde büyük hasar gören Hacı Yusuf Taş Cami’nin yeniden yapılabilmesi için Sultan II. Abdülhamit tarafından onbin altın gönderilmiştir.

Yeni Cami, tamamen kesme taşlardan yapılmıştır.28,50 x 28,50 m. ebadında kare plan üzerine inşa edilen ana mekânın ortasında dört fil ayağı üzerine oturtulan kubbe yer almıştır. Orta alan yanlara doğru yine fil ayaklar ve yan duvarlara bindirilen beşik tonozla örtülmüştür. Böylece pencereli olan kubbenin ağırlığı ayaklar, tonozlarla da yan duvarlara verilmiştir.

Caminin üstü dört küçük pencereli kubbe ile örtülmüştür. Ana mekânın güney duvarı tam ortada beş köşeli yarım daire şeklinde dışa doğru taşırılarak mihrabı yapılmıştır. Mihrap kesme taşlardan yapılmış olup dış yüzü gömme sütunlarla köşelere ayrılmıştır. Üstü yarım kubbeyle örtülmüş, güney duvarına birleştiği köşelerde karşılıklı birer pencere vardır. Son cemaat mahalli dört sütunu birbirine bağlayan kemerler ve kuzey duvarına bindirilen kasnaklı beş küçük kubbeyle örtülmüştür. Kuzey duvarının tam ortasında ana giriş kapısı yer alır. Kapının üzerinde Arapça harflerle yazılan kitabesi bulunmaktadır. Ayrıca caminin doğu ve batı duvarlarının kuzey duvarlarına yakın olan yerlerinde karşılıklı birer kapı yer almaktadır. Kuzey duvarlarının köşelerinde ikişer şerefeli, iki minaresi vardır. Doğu yönünde tek şerefeye kadar ayakta olan, tamamen kesme taşlardan yapılmış, eski camiye ait bir minare sağlam durumdadır.

Son Osmanlı Dönemi eserlerinden olup yapım tarihi H.1328 ( M.1912/1913)

Bakmadan Geçme