Kasım Ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantıları Devam Ediyor

Kasım Ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantıları Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi VII. Birleşimi 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. 
Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem maddeleri arasında yer alan Arapgir İlçesi sınırları içerisinde yer alan 47 mahalleyi kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşülerek kabul edildi. Ayrıca Akçadağ İlçesi Eğin Mahallesinde yeni yerleşim yerinin belirlenmesi amacıyla mera vasıflı 36 ve 111 nolu parsellerin tahsis amacının değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşülerek kabul edildi.   Bazı gündem maddeleri ise bir sonraki oturumda görüşülmek üzere ertelendi. 
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının VIII. Birleşiminin ise 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.
 

Bakmadan Geçme