KENTİ KENT YAPAN UNSURLAR DİKKATLE ELE ALINMALI

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, ''Malatya'nın yeniden inşası ve güvenli bir şehir oluşturulması hakkında görüşlerini açıkladı.

 Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, şu ifadelere yer verdi;  

KENTİ KENT YAPAN UNSURLAR DİKKATLE ELE ALINMALI

Kentler yüzyıllar süren sosyal, kültürel, siyasal etkileşimlerin ürünü olarak ortaya çıkan ruhu olan, aynen insan gibi nefes alıp veren varlıklardır.    Kent kültürü, kent kimliği, kent belleği ve kente duyulan aidiyet kenti kent yapan unsurlardır. Toplumsal kimliği kaybetmemek bu bağlamda önem arz eder. Kentler yalnızca barınma yerleri değildir, kentler aynı zamanda sosyalleşme ve üretme alanlarıdır. Kentlerin başta barınma, ulaşım, eğitim, sağlık, yeşil alan  ve üretime vb  cevap verebilmesi gerekir.     

BİLİM ADAMLARININ GÖRÜŞLERİNE YER VERİLMELİ

Siyasilerin görüşleri değil, bilim adamlarının görüşleri alındıktan sonra karar verilen zemini sağlam alanlarda kenti yeniden inşa ederken, insanları tarihinden, kültüründen uzaklaştırmak, birbirine benzeyen yapılaşmaya gitmemek gerekir. Yıkım yaşanan bölgeler her alanda dikkatle irdelenmeli yıkıma sebebiyet veren tüm unsurlar ele alınmalıdır.

ŞEHİRLER SAHİP OLDUKLARI KÜLTÜR VARLIKLARIYLA TANINIRLAR

Malatya sadece sağlam ve güzel binalar, parklar, bahçeler, dinlenme alanları, geniş cadde ve meydanlarla değil, tarihsel ve kültürel dokunun ayağa kaldırılmasıyla güzelleşir, yücelir ve de anlam kazanır.  Çok manidar bulduğum bir cümle; “Şehirler sahip oldukları kültür varlıklarıyla tanınırlar”… Cümlesidir… Tarihi eserlere bakarak o şehirde tarihin izdüşümünü görmek mümkündür. Şehrin görünümü ile diğer şehirlerden ayırmak, özgün kültürünü ve insanını tanımak zor değildir. Kültürel mirasının farkında olan ve kültürel varlıklarına sahip çıkan toplumlarda da aidiyet duygusunun güçlendiği ve geleceği yapılandırmada yaratıcı düşüncenin de geliştiği ve şehirli olma bilincinin arttığı görülmektedir..     Öncelikle kenti yönetenlerin bir an önce şehrimizin kimliğini belirleyip nasıl bir kent olacağına karar vermeleri ve  Malatya’yı inşa etmek için çalışmalarını ona göre yapmaları gerekir.

 HEDEF YERİNDE DÖNÜŞÜM OLMALI

 Malatya olarak hedefimizin yerinde dönüşüm olması icap eder.  Aksi düşünülürse Kent kimliği ve Kent kültürünün korunması mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum… Kent kimliği ve Kent kültürü üzerinde en çok durulması gereken  konuların başında gelir.  Çünkü bizi biz yapan o değerlerdir… Çünkü kimliği ve kültürü korunmamış şehirler ruhsuz şehirlerdir ve ruhsuzlaşan şehir de bir süre sonra anlamını ve işlevini yitirir ölmeye başlar…  Bu yüzden çarşı merkezde uygun yerlere geçmişte var olan ve alış veriş yaptığımız kapalı çarşının küçük bir örneği olan Bedesten (1730), eski Çınarlı Cami(1627), Şirket Han, Söğütlü Caminin tarihi minaresi (1763) gibi tarih ve geçmişimizi hatırlatan binaların yapılması hafızayı tazeleme adına elzemdir.

MALATYA FARKLILIĞINI ORTAYA KOYMALIDIR

 Ayrıca bizim kadim çarşı kültürü yok edilmemeli, bakırcılar, demirciler, sobacılar, kelle, paçacılar, manavlar, kasaplar, balıkçılar, tere yağı, peynir vs satıcıları İçin ayrı ayrı mekanlar dizayn edilmelidir.Yine yerinde dönüşümün elzem olduğu iki yer kadim Çırmıktı ve Gündüzbey olmalıdır. Geçmişten geleceğe bağlar kuramayan, kent kimliğini yansıtmayan, kent hafızasını yok eden, ruhu olmayan sıradan bir şehir inşa edilmesine müsaade edilmemelidir. Malatya ili için özellikle kent merkezinde yapılacak planlamada , birbirine benzeyen kentler arasında Malatya farklılığını ortaya koymalıdır.”

Bakmadan Geçme