• Haberler
  • Gündem
  • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasında Teminat Tutarı Artırıldı

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasında Teminat Tutarı Artırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Sigortanın kapsamına giren madenlerde yaşanabilecek kazalarda sakatlanan ve
vefat edenlere verilen teminat tutarı artırıldı. Bununla uyumlu olarak prim, zorunlu
reasürans tutarı ve risk inceleme heyetlerinde görev alan eksper ve uzman ücretleri
artırıldı.

Malumları olduğu üzere, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı
madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası
esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim
hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
(Sigorta)" yaptırmak zorundadırlar. Bu kapsamda, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza
Sigortası Hakkında Tarife ve Talimat Tebliği (Tebliğ)" yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğde yer
alan başta teminat tutarı olmak üzere tüm tutarların güncel ekonomik gelişmeler doğrultusunda
iyileştirilmesi amacıyla yürütülen mevzuat çalışmaları kapsamında Kurumumuz tarafından
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ hazırlanmış ve 19/03/2024 tarihli ve 32494 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
Tebliğ değişikliği ile;
Kapsama giren madenlerde yaşanabilecek kazalarda sakatlanan ve vefat edenlere
verilen teminat 150 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilmiş, maden şirketlerinin kapsamda yer
alan çalışanlara yıllık kişi başına ödediği prim 700 TL’den 4.675 TL’ye, Özel Riskler Yönetim
Merkezi tarafından zorunlu olarak reasüre edilen tutar 1,5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye
çıkartılmıştır. Ayrıca, risk inceleme heyetlerinde görev alan eksper ve uzman ücretleri primle
aynı oranda artırılmış ve risk inceleme heyeti ücretlerine ilişkin güncel maktu tutarlar
belirlenmiştir.
Ek olarak, risk inceleme raporları ilgili idarelerin erişimine açılmış ve böylece asgari
sigortalama koşullarına ilişkin bu raporların ilgili idarelerce ayrıca takip edilmesiyle maden
işletmelerinin bütüncül denetimine katkı sağlanmıştır.

KAYNAK: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bakmadan Geçme