Malatya Barosundan enkaz kaldırma işlemlerine tepki

Malatya Barosundan enkaz kaldırma işlemlerine tepki

Malatya Baro Başkanlığı bir yazılı açıklama yaparak,Malatya Valiliğinin  yer verilen kararlarına rağmen, baro başkanlığımızca yerinde yapılan tespitler ve basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya araçları vasıtasıyla yapılan haber ve paylaşımlardan anlaşıldığı üzere, enkaz kaldırma işlemi yapan firmaların alınan kararlara rağmen halen enkaz alanlarında ayrıştırma yapmakta oldukları ve enkaz kaldırma ve yıkım alanlarında hiçbir şekilde yeterli sulama yapmadıkları ve bu nedenle şehrimizin kamu sağlığını açıkça tehdit eder şekilde adeta bir toz bulutuna mahkum edildiği gözlemlenmektedir denildi.

Açıklamada;

Ülkemizde ve ilimizde 06/02/2023 tarihinde ve akabinde meydana gelen depremler sonucunda şehrimizde yüzlerce bina yıkılmış binlerce bina ise ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Depremlerin meydana geldiği tarihten bugüne yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri devam etmektedir. Yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerini yapan firmaların insan ve çevre sağlığına açıkça aykırı enkaz kaldırma ve yerinde ayrıştırma işlem ve uygulamaları nedeniyle Malatya Valiliği tarafından 11/07/2023 tarihinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yıkımı gerçekleştiren firmalar tarafından yıkım sahasında hiçbir şekilde enkaz ayrıştırması yapılmayıp, geçici depolama sahalarında ayrıştırma yapılacaktır. Firmalara yeterli miktarda ayrıştırma sahası tahsis edilecektir.

2. Vatandaşlarımızın enkazdan çıkan toz vb unsurlardan etkilenmemesi için yıkım yapılan alanda

yeteri kadar sulama aracı bulundurması ve kesintisiz sulama yapması zorunludur. Büyükşehir Belediyesi,

sulama araçlarına su tedariki için gerekli tedbirleri alacaktır.

3. Yıkım yapılan bölgede vatandaşların kullanmakta olduğu kamusal alanlara, yol, kaldırım, sokak aydınlatması, yeşil alan vb yerlere zarar verilmemesi için yüklenici firmalar gerekli tedbirleri alacaktır. 4. Yıkım yapılan sahada sözleşmede taahhüt edilen miktarda iş makinası araç ve gerecin

bulundurularak yıkım işleminin gecikmeye mahal verilmeden ivedilikle tamamlanacaktır.

5. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce ağır hasarlı binalara kırmızı kod yapıştırma işleminin süratle

tamamlanacaktır. 6. İdarece belirlenen hususlara uymayan firmalara cezai işlemlerin yetkili kurumlarca yapılması kararları alınmıştır.

Malatya Valiliğinin yukarıda yer verilen kararlarına rağmen, baro başkanlığımızca yerinde yapılan tespitler ve basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya araçları vasıtasıyla yapılan haber ve paylaşımlardan anlaşıldığı üzere, enkaz kaldırma işlemi yapan firmaların alınan kararlara rağmen halen enkaz alanlarında ayrıştırma yapmakta oldukları ve enkaz kaldırma ve yıkım alanlarında hiçbir şekilde yeterli sulama yapmadıkları ve bu nedenle şehrimizin kamu sağlığını açıkça tehdit eder şekilde adeta bir toz bulutuna mahkum edildiği gözlemlenmektedir. Bu durum, ilgili idarelerce yapılması gereken denetimlerin yetersiz olduğu sonucunu doğurmaktadır. Gerekli önlemlerin ivedilikle alınmaması halinde, şehrimizde salgın hastalıkların baş göstermesi ve kamu sağlığının ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalması riski bulunmaktadır.

Malatya Barosu Başkanlığı ve Malatya Barosu Hayvan Hakları ve Çevre Komisyonu olarak; Malatya Valiliği tarafından alınan 11/07/2023 tarihli kararlar doğrultusunda gerekli kontrol ve denetimlerin yapılarak ilgililer hakkında adli ve idari yaptırımların uygulanması konusunda yetkilileri göreve davet ediyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz.

Pusulamalatya

Bakmadan Geçme