Otomasyon ve Makineleşme Nedir, Otomasyon Sistemleri Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Otomasyon ve Makineleşme Nedir, Otomasyon Sistemleri Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Otomasyonu ürün ve hizmetlerin üretimini ve teslimatını izlemek ve kontrol etmek için teknolojinin yaratılması ve uygulanması olarak tanımlıyoruz.
Bilgisayar sistemlerinin, ağ cihazlarının veya makinelerin herhangi bir manuel müdahale olmaksızın çalışmasını sağlayan yazılım ve donanım setidir. Bilgisayar sistemlerinin, sistemin kurulduğu yerde fiziksel olarak bulunan bir insan operatör olmadan çalışmasına izin verir. Otomatik sistem işlemleri, kontrol döngüleri ve özel mantık yardımıyla süreçlerin tamamen otomatikleştirildiği otomatik sistem kontrolünün bir parçasıdır. Otomasyon, robotik ve uzman sistemler, telemetri ve iletişim, elektro-optik, Siber güvenlik, proses ölçümü ve kontrolü, sensörler, kablosuz uygulamalar, sistem entegrasyonu, test ölçümü ve çok daha fazlasını içeren çok geniş bir teknoloji yelpazesini içerir.
Otomatik sistem operasyonları, her operasyon için girdi ve talimat sağlayan bir insan operatöre ihtiyaç duymadan otomatik olarak çalışmak üzere tasarlanmış ve programlanmış yazılım ve donanımın bir kombinasyonudur.
Otomatik sistem işlemleri, kontrol ve izleme sistemleri, veri güvenliği uygulamaları, fabrika otomasyon sistemleri, otomatik mesaj yanıt sistemleri vb. çok geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılmaktadır. Bu sistemler, çeşitli sistem ve çevresel olayları girdi olarak alır ve koşullu karar verme ve özel kontrol mantığına dayalı operasyonlar gerçekleştirir.
otomatik sistem işlemlerinin faydalarından bazıları şunlardır:
İnsan hatası riskini ortadan kaldırır
Kullanıcı üretkenliğini artırır
Standart operasyonlar sağlar
Daha iyi işlem yönetimi ve günlük kaydı sağlar
Otomatik sistem işlemlerinin kullanılması, yapılan işin doğruluğunu ve kesinliğini artırırken işçilikten, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. Sunulan hizmetlerin kullanılabilirliğini, performansını ve güvenilirliğini artırır.
Otomatikleştirilmiş sistem operasyonları daha yüksek üretkenlik ve daha düşük maliyetlerle sonuçlanabilse de, kurmanın ilk maliyeti yüksektir ve araştırma ve geliştirme çalışmaları gerektirir. Teknoloji gelişmektedir otomasyonlu makineler tasarlanıp üretilmektedir.
Aslında bu konuya 2 farklı taraftan bakabiliriz.
Otomasyon ve Makineleşmenin en büyük faydası şüphesiz daha az insan gücü harcanması dolayısıyla az enerjiyle daha çok emek ve üretimin sağlanmasıdır. Şöyle bir örnek verir olursak tarımda makineleşmenin sonuçlarına bakarsak insan gücüyle ancak sınırlı alanlar tarım alanı olarak kullanılabiliyordu. Makineleşmeyle birlikte bu alanların büyük ölçekli arazilere dönüştü. Tarım yapmak için toprağın sürülmesi, gübreleme ya da sulama işlemlerinin makineler aracılığıyla yapılması, tarım ürünlerinden yüksek verim elde edilmesini sağlar. Hem insan gücünden hem de zamandan tasarruf sağlayarak işlerin daha kolay yapılması ülkelerin daha hızlı büyümesini sağlar.
Diğer yandan değerlendirir olursak üretimin makine ile yapılmasıdır. işçilerin işten çıkartılmasıdır , kalan işçilerin daha fazla çalışmasıdır. İşte bu dengeyi kurmak lazım.
Makineleşmenin hızla gelişmesi insan yaşamını önemli ölçüde etkiliyor. Hatta hayatlarımızı aşırı derecede kolaylaştırıyor. Fakat makineleşmenin getirdiği olumsuzluklar da yok denilemeyecek çoğunlukta.Artık ileri teknoloji ile makineleşmesin girmediği alan kalmadı. Günümüzde savaşlar bile siber ortamda yapılıyor. Şu an Amerika Birleşik Devletleri’nin, tamamen robotlardan oluşan bir ordu kuracağı biliniyor.Sosyal anket ve seçim uygulamaları makinelerle olacak. Eğitim ve öğretim teknoloji sayesinde sağlanacak.Dolayısıyla makineler insan hayatının çok daha büyük bir bölümüne egemen olacak. İleri teknoloji ve gelişim bunun göstergesidir.

Sertaç AYSAN
Makine Mühendisi

Pusulamalatya

Bakmadan Geçme