Personele deprem tazminatı ödenecek mi?

Personele deprem tazminatı ödecek mi?

PAYLAŞ
Malatya Haber, Pusula Malatya - Pusulamalatya

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası  Malatya İl Temsilcisi Orhan Gedik tarafından bir yazılı açıklama yapılarak personele deprem tazminatının mdenip ödenmeyeceğine dair bilgi istedi.

Gedik Yeşilyurt ve Battalgazi Kaymakamlıklarına gönderdiği yazıda;


İlgi: a-)15.02.2023 Tarih ve 32105 Sayılı Resmi Gazete 2023/5 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
        b-) 18.04.2023 Tarih ve 62751 Sayılı Malatya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu yazısı
        c-) 12.05.2023 Tarih ve 32188 Sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı 7267 Sayılı Kararı      

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi yaşanmış ve İlimizde depremden büyük bir ölçüde etkilenmiş olup, İlimiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmiştir.
Bu nedenle ilgi (a) Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ‘’Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkûr tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar; afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla İl Valilerince değerlendirilecektir. Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılırlar. Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilirler, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulur.’’ Denilmektedir.
Söz konusu Genelge kapsamında; İlimiz Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosunca İlgi (b) yazıları ile ilgi (a) Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre ‘’sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı olan, hamile, 3 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılmış olup haricindeki Kamu görevlileri 02.05.2023 tarihinde göreve başlayacaklardır.’’  Denilmektedir. 
Depremden etkilenen İllerimizde çalışan ve görev yapan personele İlgi (c ) Cumhurbaşkanlığının Resmi Gazete yayınlanan Kararına göre deprem tazminatı tüm kamu çalışanlarına ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Müdürlüğünüz ve bağlı kurumlarda görev yapan ve idari izinde olan personele deprem tazminatı ödenip ödenmeyeceği bilgisine ihtiyaç duyulmuş olup, ödeme yapılmayacak ise kanuni dayanağının, Sendikamıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Pusulamalatya

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN