• Haberler
  • Gündem
  • Sektör bilançoları idari kayıtlara dayalı olarak üretildi

Sektör bilançoları idari kayıtlara dayalı olarak üretildi

Sektör bilançoları idari kayıtlara dayalı olarak üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortak çalışması neticesinde Sektör Bilançoları İstatistikleri idari kayıtlara dayalı olarak 2009-2022 yıllarını kapsayacak biçimde kamuoyuna sunulmuştur. İdari kayıtlar üzerinden yapılan 2022 yılı çalışmasında bilanço esasına göre defter tutan 983 bin 182 girişimin kayıtları esas alınmıştır. Sektör Bilançoları İstatistikleri'nin mevcut kapsamı, Kurumumuzca yayımlanan Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'nin ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında yaklaşık olarak %85'lik bir temsil payına sahip firmalardan oluşmaktadır.

Çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullanılmıştır.

En fazla firma toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 318 bin 556 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2022 yılı için %16,5 olarak gerçekleşti.


En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2022 yılında toplam aktif büyüklüğü 26 trilyon 351 milyar 610 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 18 trilyon 800 milyar 514 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 7 trilyon 551 milyar 095 milyon TL oldu.

İmalat sektörü 8 trilyon 109 milyar 620 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 5 trilyon 976 milyar 106 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 2 trilyon 945 milyar 288 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 1 trilyon 589 milyar 075 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 581 milyar 164 milyon TL ile de elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü takip etti.


En yüksek net kar imalat sektöründe; en yüksek net zarar gayrimenkul faaliyetleri sektöründe gerçekleşti 

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2022 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 511 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 776 milyar 333 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 350 milyar 439 milyon TL, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 120 milyar 731 milyon TL net kar elde etti. Gayrimenkul faaliyetleri sektörü, 2022 yılını 20 milyar 908 milyon TL ve eğitim sektörü ise 1 milyar 438 milyon TL net zarar ile tamamladı.


En yüksek yurt dışı satış imalat sektöründe gerçekleşti

Yurt dışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurt dışı satış 2 trilyon 788 milyar 978 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurt dışı satış 2 trilyon 448 milyar 062 milyon oldu.

2022 yılında firmaların net satışları ve faaliyet karı arttı

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 31 trilyon 466 milyar 768 milyon TL,  toplam faaliyet karı ise 2 trilyon 370 milyar 048 milyon TL olarak gerçekleşti.

Pusulamalatya

Bakmadan Geçme