Tüketici güven endeksi 68,0 oldu

Tüketici Güven Endeksi, Ağustos 2023

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 80,1 iken Ağustos ayında %15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.

Tüketici güven endeksi, Ağustos 2023


Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2023
Endeks    Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Temmuz    Ağustos    Temmuz    Ağustos
Tüketici güven endeksi    80,1    68,0    -5,9    -15,1
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu    64,5    56,2    -6,6    -12,9
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi    79,2    63,7    -7,7    -19,6
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi    82,2    63,1    -11,3    -23,2
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi    94,4    89,0    1,5    -5,7


Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 21 Eylül 2023'tür.
___________________________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu göstermektedir. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini göstermektedir. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade etmektedir.

Tüketici güven endeksinin hesaplanmasında kullanılan alt endekslerde 2023 Ocak ayından itibaren mevsim etkisi tespit edilmemiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar meta veri bölümünde sunulmuştur.

Bakmadan Geçme