Türkiye Yüzyılında İşte, evde, yolda Enerji Verimliliği

Türkiye Yüzyılında İşte, evde, yolda Enerji Verimliliği

Ülkemizde her yıl Ocak ayının ikinci haftası "Enerji Verimliliği Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Enerji Verimliliği günlük hayatımızda yaşam kalitesinden ödün vermeden daha az enerji kullanmaktır. Endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması anlamını taşımaktadır. Azalan enerji tüketimi ile sanayimiz açısından önem taşıyan enerji maliyetleri düşerken, enerji kaynaklı karbon emisyonları azalmaktadır.

Enerji Verimliliği sağlayacak yatırımlar için kamu tarafından sağlanan mali destekler olduğu gibi farklı finansman fırsatları da söz konusudur. Bu bağlamda sanayi temsilcilerimizin söz konusu destek ve kaynaklar hakkında bilgi edinmesi önem taşımaktadır.
Endüstri, Tarım, Ulaşım, Kent yaşamı ve sosyal konutlarda alınacak tedbirler ve altyapı yenilikleri ile, Enerji verimliliği hedefinde büyük adımlar atabiliriz.
Enerji Verimliliğinin ülkenin sürdürülebilir kalkınmadaki Rolüne baktığımızda, Enerjinin bu derece ön plana çıktığı bir noktada enerji verimliliğinin sağlanması, enerji üretimi, iletimi ve tüketimi alanında yapılacak çalışmaların bir bütün olarak ele alınmasını gerektirmektedir.
Enerji Verimliliği çalışmaları ile neler yapabileceğimize birkaç örnek verelim.
Geleneksel ampul ile enerjinin ısıya dönüşme oranı %80 olup, ışık elde etmek için sadece enerjinin %20 si kullanılır. Enerji verimli lamba ile % 80 daha az enerji tüketim, 25 kat daha uzun ömür sözkonusudur.
Harekete duyarlı ışık sensörü ile ilave %75’e varan enerji tasarrufu, Dimleme ile ilave %50’e varan enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Genel aydınlatma tüketimi yıllık 4.000.000.000 kWh olup, ülke tüketiminin %1,5’Ini teşkil etmektedir.
Oda ısıtma sıcaklığında 1 derece azaltım %7 tasarruf, Cephe yalıtımıyla en az %35 tasarruf, Radyatör arkasına konulan yalıtım levhası ile %6’ya kadar tasarruf sağlamak mümkündür. Duş süresini bir dakika azaltma ile yılda kişi başı 18 ton su tasarruf  etmek mümkündür.
İngiltere’de yaşam alanları 21 °C, yatak odası 18 °C olacak şekilde önlem alınmıştır. Avrupa Birliği Ülkeleri oda ısıtma sıcaklığında 1 derece azaltım yaparak 20 milyar m3 doğalgaz tasarruf sağlamışlardır.
 Araçta gereksiz 100 kg yük 100 kilometrede 1 litre fazla tüketim demektir. Lastiklerde 0,5 bar eksik hava % 5 fazla yakıt tüketimine neden olur. İçten yanmalı motorlu araç 100 km başına 14 kg CO2, elektrikli araç 8 kg CO2 salınımına neden olur.
 Ütü yaparken son birkaç elbiseyi ütünün fişini çekilmesi ile %5 tasarruf sağlanır. Elektrikli süpürgelerin filtrelerini düzenli temizleyerek %10 tasarruf sağlanır.  Saç kurutma makinelerinin enerji kullanımının %95’i havayı ısıtmak %5’i havayı hareket ettirmek için harcanır. Saç kurutma makinasını bilinçli kullanarak %30 enerji tasarrufu sağlanır. 
Fırın kapağının her açılışında %20 ısı kaybı oluşur. Kapağı kapalı pişen yemekle %60 tasarruf sağlanabilir. Az miktarda yemek ısıtmada mikrodalga ile %50 tasarruf sağlanır.
Buzdolabının fırın, radyatör gibi ısı kaynakları yakınında olması ile %10-20 fazla tüketim oluşur. Buzdolabında F sınıfından E sınıfına tüketim azaltımı %20 dir.
Bu örneklerde görüldüğü gibi enerji verimliliği alanında yapacağımız çok iş var. Türkiye yüzyılında hepimiz üzerimize düşeni yaparak, ülkemizin dünyada söz sahibi olmasını sağlayabiliriz.
Bu anlamda EVADER olarak 2014 yılından bugüne kadar çalışmalar yürütmekteyiz, Enerji Verimliliği farkındalığını artırmak ve katma değer üretebilmek adına faaliyetler yürütmekteyiz. Tüm vatandaşlarımızın Enerji Verimliliği Haftasını tebrik eder, kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılarak Türkiye yüzyıılında kalkınma hedeflerimizin gerçekleşmesi ve enerjide dışa bağımlılığımızın azalması dilek ve temennilerimi sunarım.                                 
Ahmet SARAÇ                     (Enerji Verimliliğini Artırma Derneği )         EVADER BAŞKANI
 

Bakmadan Geçme