Yetişkinlerin örgün veya yaygın eğitime katılım oranı yüzde 22,9 oldu

Yetişkin Eğitimi Araştırması, 2022

Türkiye'de 18 yaş ve üzeri nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğitime katılanların oranı 2016 yılında %22,7 iken, bu oran 2022 yılında %22,9 oldu. En yüksek katılım %51,7 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşti.

Bunu, %33,2 ile 25-34 yaş grubu takip etti. Örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine 18 yaş ve üzeri erkeklerin %25,5'i katılırken, kadınlarda bu oran %20,3 olarak gerçekleşti.

Cinsiyet ve yaş grubuna göre son 12 ayda örgün ve yaygın eğitime katılım, 2016, 2022

Yaygın eğitim faaliyetleri %30,3 ile en fazla hizmetler alanında gerçekleşti

Türkiye'de fertlerin son 12 ay içerisinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)'e göre değerlendirildiğinde, ilk sırayı %30,3 ile hizmetler aldı; bu eğitim alanını sırasıyla %15,6 ile sağlık ve refah ve %10,1 ile eğitim takip etti. Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik ise %1,4 ile son sırada yer aldı.

Yaygın eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği eğitim alanlarına yaş gruplarına göre bakıldığında 18-24, 25-34, 35-54 ve 55-64 yaş gruplarında ilk sırayı hizmetler aldı. 65 ve üzeri yaş grubu ise %28,9 ile sanat ve beşeri bilimler alanında, %28,6 ile sağlık ve refah alanında ilk sırada yer aldı.

Cinsiyete ve eğitim alanları sınıflamasına göre yaygın eğitime katılım, 2022


Yaygın eğitim sağlayıcıları arasında ilk sırada işverenler yer aldı

Türkiye'de 18 yaş ve üzeri fertlerin katıldığı yaygın eğitimlerin sağlayıcısı olarak ilk sırada %40,2 ile işverenler yer aldı. Bunu, %29,6 ile yaygın eğitim kurumları ve %13,7 ile örgün eğitim kurumları takip etti. Eğitim alan kadınlarda yaygın eğitim sağlayıcısı olarak ilk sırada %35,7 ile yaygın eğitim kurumları ve eğitim alan erkeklerde ise %46,9 ile işverenler yer aldı.

Cinsiyet ve eğitim sağlayıcılarına göre yaygın eğitime katılım, 2022


Yaygın eğitim kurumları, 18-24 yaş grubunda yaygın eğitim sağlayıcı olarak ilk sırada yer aldı

Katılımcıların yaş gruplarına göre eğitim sağlayıcılarına bakıldığında ise eğitim alan 18-24, 55-64 ve 65 ve üzeri yaş gruplarında sırasıyla %38,1, %38,1 ve %53,1 ile yaygın eğitim kurumları; 25-34 ve 35-54 yaş gruplarında ise sırasıyla %42,6 ve %44,5 ile işverenler ilk sırada yer aldı.

Yaygın eğitime katılımın en önemli nedeni işini daha iyi yapmak oldu

Nedenlerine göre yaygın eğitime katılım incelendiğinde, ilk sırada %60,7 ile işini daha iyi yapmak yer alırken, bunu %53,8 ile ilgisini çeken bir konu hakkında bilgi edinmek ve %47,1 ile katılmaya mecbur olmak takip etti.

Ayrıntılı nedenlere göre yaygın eğitime katılım, 2016, 2022


Gayriresmî öğrenme en fazla 18-24 yaş grubu nüfusta görüldü

Bilinçli, ancak daha az organize, daha az yapılandırılmış ve kişinin kendisi, ailesi veya toplum tarafından yönlendirildiği, örgün ve yaygın eğitimin dışındaki öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanan gayriresmî öğrenme en fazla genç nüfusta görüldü. 2016 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan nüfusun %40,5'i gayriresmî öğrenme katılırken, bu oran 2022 yılında %47,2 oldu.

Yaş gruplarına göre gayriresmî öğrenmeye katılım, 2016, 2022

_______________________________________________________________

Bakmadan Geçme