Neval Kütük

ÖZGÜRLEŞMEK

Neval Kütük

Özgürlük bireyin doğal halidir. Birey, öz doğasına döndüğünde kendini özgür hisseder çünkü beden hapsinden kurtulur. Bedenle, zihinle ve duygularla olan özdeşleştirmeler sonucunda bireyin özgürlüğü elinden alınır ama ne zaman ki kişi, duygularını, düşüncelerini gözlemlediğinde o zaman kendisini özgür hisseder.

Toplum tarafından bireye bir özgürlük kavramı dayatılır. Hayatı boyunca da onun peşinden gitmesi beklenir. Bu yüzden birey, özgürlüğünü dışarıda arar. Oysaki kişi, dışarda özgürlük bulamaz. Özgürlük iç dünyadadır ve bireyin özündedir. Birey, öz varlığına merkezlendiğinde, iç dünyasına yöneldiğinde toplumun tüm kalıplarından özgürleşir. 

Dünya Değişim Akademisi’nde "Özgur Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey, gerçek özgürlüğün tam olarak ne ifade ettiğini anlayacaktır. Özgürlük ile ilgili yüksek bir farkındalığa sahip olacaktır. Kendi özdoğasındaki özgürlüğü keşfedecektir. Bireysel ve toplumsal özgürlük kavramlarını inceleyecektir.

"Özgür Olma Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada gerçek özgürlüğe nasıl ulaşılması ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

İsteklerden bağımsız olmak ve onlar tarafından yönlendirilmemek çok önemlidir. Beklentiler aşıldığında ve istekler dönüştüğünde içsel özgürlük de hissedilir. Tüm kalıplarından ve şartlandırılmalardan uzaklaşıldığında özgürleşen bir birey doğacaktır. 

Özgürlüğün doğal hali yaşandığında birşey için özgürleşme ihtiyacı da ortadan kalkar. Gerçek özgürlük hissedildiginde kurallara da artık ihtiyaç kalmaz. Artık kurallar bireyi etkilemez. Birey, kendi öz doğasına uygun davrandığında kendisi olma sorumluluğu da üstlenecektir. Değişim ve tekamül teknikleri sayesinde özgürlüğün barışın bir sonucu olduğu da görülecektir. 

Özgür olmak için kesinlikle cesur olmak gerekir. Değişim sayesinde her gün yenilenerek cesaretle dolu olunacaktır. "Özgür Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde gerçek özgürlük ile dayatılmış özgürlük kavramları arasındaki fark görülecektir. Böylece birey, beden hapsinden çıkarak gerçek özgürlüğün tadına varacaktır. 

Mutlu değişimler.....

Neval Kütük
Değişim Uzmanı
Dünya Değişim Akademisi

Yazarın Diğer Yazıları