Veysel Fırat

OSMANLICA DİYE BİR DİL YOKTUR.

Veysel Fırat

Osmanlıca diye bir dil yoktur. Osmanlıca diye bir dilin peşinden koşmak, Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni birbirinden ayırmak, bizleri tarihi köklerimizden koparmaktır. Oysaki Türk tarihi Mete Han’la devletleşmeye başlamış Türkçe ile yaşayan, devlet kuran milletimiz, bir devlet yıkılırken Türkçe ile yeni bir devlet kurula kurula Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar gelmiştir. Büyük Selçukluların devamı, Anadolu Selçukluları, Anadolu Selçuklularının devamı Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun devamı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu devletler ve geçmiş bütün Türk devletleri Türkçe ile var oldular, Türkçe ile yaşadılar. Tarih boyunca dilimizi çeşitli alfabelerle yazıda yaşattık ama farklı bir dil tarihimizde asla kullanılmadı.  Eğer kullanılmış olsaydı bu gün Türkçe diye bir dil konuşuyor olamazdık. Biz Türkler tarih sahnesine çıktığımız günden beri, rollerimizi hep Türkçe’yle oynadık. Onlarca devlet, onlarca beylik ve Büyük Hun, Batı Hun, Avrupa Hun, Ak Hun, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Karahan, Gazneliler, Büyük Selçuklu, Harezmşahlar, Altınordu, Timur, Babür ve Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere 16 imparatorluk kurmuş bir milletiz. Her kurduğumuz devlete farklı dil ismi verseydik dil literatüründeki listeye yüzlerce dil ismi yazılması gerekirdi.   
TÜRKÇE’NİN ARAP ALFABESİYLE YAZILMASINA OSMANLICA DERSEK…
Türkçe dilinin Arap alfabesi ile yazılmasına Osmanlıca dersek, Latin alfabesi ile yazılan Türkçe ’ye ne diyelim? Mustafa Kemalce mi diyelim? 
Saçma oluyor, değil mi?
Tabi ki saçma olur. Osmanlı döneminden kalma eserleri Arap alfabesiyle okumayı bilenler zahmet edip okurlarsa kelimelerin günümüz Türkçesi ile aynı olduğunu görecektir. Atatürk ve İnönü Osmanlı döneminde, Osmanlı eğitim sisteminde yetişmiş iki liderdirler. Bu iki liderin konuşmasını dinlediğinizde farklı bir dil mi dinlemiş oluyorsunuz?
 Japonya Çin Alfabesi kullanıyor ama dilleri Japonca, İran, Arap alfabesi kullanıyor ama dilleri Farsça, İngiltere ve Amerika Latin alfabesi kullanıyor ama dilleri İngilizce, Fransızlar Latin Alfabesi kullanıyor ama dilleri Fransızca, söz konusu Osmanlı İmparatorluğu olunca Arap Alfabesi kullandığı için dili Osmanlıca. Düşündürücü değil mi?                                    
Lütfen bu konuyu çok düşünelim. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda farklı bir dil kullanılmış olsaydı bugün Anadolu’da Türkçe konuşulmaz olurdu. Osmanlıca diye saçma bir dil uydurup çocuklarımızın dimağlarına farklılık yerleştirerek tarihimizle geleceğimiz olan çocuklarımızı koparmaya çalışmak bu millete yapacağı en büyük kötülüktür.   
Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti‘nin devamı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da Osmanlı Devleti vatandaşının devamıdır. İki devletin dili de Türkçedir. Osmanlı Türkiye, Türkiye Osmanlı’dır. Çatlayan da olsa patlayan da olsa bu inkar edilemez.
 

Yazarın Diğer Yazıları